We hebben allemaal onze moeilijkheden in het leven en die kunnen soms
behoorlijk in de weg zitten. Onplezierige gedachten en gevoelens zijn soms
moeilijk om mee om te gaan. Voor je het weet laat je je (onbewust) leiden door
die gevoelens en gedachten en maak je keuzes die eigenlijk niet bij je passen en
heeft het invloed op hoe je met jezelf en anderen omgaat.

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een wereldwijd snel
groeiende therapie – en coachmethode. ACT gaat ervan uit dat het volkomen
normaal is dat je als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaart.
Act probeert dit niet te veranderen of positiever te maken. Er gebeurt iets veel
mooiers; de relatie die je hebt tot deze gevoelens en gedachten verandert. Dit
levert een mildere levenshouding op (Acceptance), je wordt vrijer en
veerkrachtiger. Er komt een energie vrij die je bewust kunt richten op zaken die
voor jou belangrijk zijn. Je leert keuzes maken waar je je duurzaam aan
verbindt. (Commitment) Je onderzoekt je persoonlijke waarden die zullen
fungeren als kompas en jou richting geeft. Je wordt aangezet tot actie en komt
in beweging.

Je leert dus een zinvol en waardevol leven te leiden, óók als het even moeilijk
is. Uiteindelijk wordt jouw psychologische flexibiliteit vergroot waardoor je
voluit kunt leven en zijn wie je wilt zijn.

ACT is wetenschappelijk bewezen effectief en daarmee een officiële GGZ-behandeling. ACT is (mede) ontwikkeld door Dr. Steven Hayes, psycholoog en hoogleraar aan de universiteit van Nevada.